ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ አስተሳሳብ የበላይነት እንዲያገኝ፤ ሃገራዊ ገጽታ እና አህጉራዊ አንድነት እንዲጠናከር የኤዲቶሪያል መርህን በተከተለ አሳዋቂ፣ አስተማሪና አዝናኝ ይዘቶችን ዘመናዊ ቴክኖሎጂና የሰው ኃይል በመጠቀም አገልግሎት መስጠት::
ግብረመልስ
Top