የአተዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በሀገሪቱ ቀዳሚ የሆነ የህዝብ መገናኛ ብዙሃን ነው።በሬዲዮ ከ1927 በቴሌቪዥ ከ1985 ጀምሮ ብቸኛ የመገናኛ ብዙኃን ተቋም ሆኖ አግልግሏል።

በሀገሪቱ ያለውን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ባህላዊ ጉዳዮችን እንዲሁም ዓለምአቀፍ ሁነቶችን ለእድማጭ ተመልከቹ እያደረሰ ቆይቷል።

አሁንም በሶስት የቴሌቪዥ ቻናሎችና በሶስት የሬዲዮ ቻናሎች በአምስት ሀገርአቀፍና በሶስት ዓለምአቀፋዊ ቋንቋዎች መረጃን እያደረሰ ይገኛል።

እራሱን ከዘመኑ ጋር በመሳደግ በኦንላይን ሚዲያ ከዘህ ገፅ ባሻገር ስምንት ኦፊሻል የፌስቡክ ገጿችን በመክፈት እንዲሁም የቲወተር አንስታግራምና የቴሌግራም ገጿእን በመክፈት መረጃዎችን ለተከታዮቹ እያደረሰ ይገኛል።

1.1.   ራዕይ፣ተልዕኮእናዕሴቶች

1.1.1.  ራዕይ

በ2017 ዓ.ምበይዘቱናበአቀራረቡተዓማኒናቀዳሚየመረጃምንጭሆኖማየት 

1.1.2.  ተልዕኮ

ልማታዊናዴሞክራሲያዊአስተሳሳብየበላይነትእንዲያገኝ፤ ሃገራዊገጽታእናአህጉራዊአንድነትእንዲጠናከርየኤዲቶሪያልመርህንበተከተለአሳዋቂ፣አስተማሪናአዝናኝይዘቶችንዘመናዊቴክኖሎጂናየሰውኃይልበመጠቀምአገልግሎትመስጠት 

1.1.3.  ዕሴቶች

  • ለፍትሃዊነትእንሰራለን
  • ብዝሃነትየይዘታችንውበትነው
  • ትክክለኝነትመለያችንነው
  • ለህዝብአመኔታእንተጋለን
  • ምንጊዜምቀድመንእንገኛለን
  • በቡድንስንሰራልዩነትእንፈጥራለን
  • ተቋማዊአንድነትእናጠናክራለን
ግብረመልስ
Top