ፕሮግራም ፕሮግራም

ሊቀ ናይል የጥያቄናመልስ ውድድር ሐምሌ 28 ቀን 2009 ዓ ም