Back

ጨፌ ኦሮሚያ ለ2ዐ1ዐ በጀት ዓመት የ55 ነጥብ 8 ቢሊዮን ብር በጀት አፀደቀ

ሐምሌ 10፣2009

ጨፌ ኦሮሚያ ለ2ዐ1ዐ በጀት ዓመት የ55 ነጥብ 8 ቢሊዮን ብር በጀት በማፅደቅ ጉባኤውን አጠናቀቀ፡፡

6ተኛ መደበኛ ጉባኤውን ያካሄደው የጨፌ ኦሮሚያ በ3ተኛ ቀን ውሎው የጨፌ ኦሮሚያን የ2ዐዐ9 በጀት አመት እቅድ አፈፃፀም ሪፖርትና የህብረት ስራ ማህበራት የመስኖ ውሃ አጠቃቀም አዋጅንም አፅድቋል፡፡

የክልሉን ስራ አሰፈፃሚ አካላት በድጋሚ የማዋቀር ሀላፊነትና ተግባር የሚወስነውን አዋጅም ተግባር ላይ እንዲውል ወስኗል፡፡

በዚህም የክልሉን ፖሊስ ኮሚሽን ተጠሪነት ለክልሉ አስተዳደርና ፀጥታ ቢሮ እንዲሆን አድርጓል፡፡

ጨፌው ለ2010 በጀት ዓመት ካፀደቀው የ55.8 ቢሊዮን ብር በጀት በተጨማሪም ለ2ዐዐ9 በጀት  አመት 5 ነጥብ 8 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀትን በማፅደቅ ለሶስት ቀናት የቆየውን ጉባኤ አጠናቋል፡፡


ብአዴን ለህዝባዊ ወገንተኝነት በፅናት ሊታገል እንደሚገባ ተጠቆመ

በእንስሳትና ዓሳ ሃብት ልማት ውጤታማ የሆኑ 641 አርሶና አርብቶ አደሮች፣ እንዲሁም ተመራማሪዎች ተሸለሙ

የኢትዮጵያ መንግስት በአገሪቱ መረጋጋት እንዲሰፍን እየሰራ መሆኑን ለአሜሪካ ኮንግረስ አበላት ገለፀ

በ37 ዓመታት የብአዴን ጉዞ በትግሉ መስዋዕት የሆኑ ታጋይ ሰማዕታትም እየተዘከሩ ነው

ገዳ የትራንስፖርት ኩባንያ ወደ ሃገር ያስገባቸውን የህዝብና የጭነት ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች አስመረቀ

ፖሊስ ኮሚሽኑ 173 ሞተረኛ የትራፊክ ፖሊሶችን አስመረቀ

አርሶ አደሮች ከአክሱም ዩኒቨርሲቲ በሚያገኙት ትምህርት ተጠቃሚ መሆናቸውን ገለጹ

የአማራና የትግራይ ክልል ህዝቦች የጋራ ምክክር መድረክ ዛሬ በጎንደር ከተማ ተጀመረ

የግብርና እና የአምራች ኢንደስትሪ ዘርፎችን በዘመናዊ አሰራር ማከናወን ይገባል- ብአዴን