Back

ብሄሮች ብሄረሰቦች በአንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ግንባታ ላይ ቁልፍ ሚና ተጫውተዋል፡‑ ጠ/ሚ ኃይለማርያም

ህዳር 28፣2010

የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት በተጀመረው የኢትዮጵያ ህዳሴ የጋራ ፕሮጀክት ስኬታማ ተግባር ማከናወናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ገለፁ፡፡

ጠቅላይ ሚንስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ኢትዮጵያውያን በአለም አቀፍ ደረጃ ጠንካራ ሀገር እንዲኖራቸው አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ በመገንባት ሂደት ውጤታማ መሆኑ ባለፉት 25 ዓመታትና ከዚያ ወዲህ የተሰሩ ስራዎች ህያው ምስክር ናቸው ብለዋል፡፡

በፖለቲካም ሆነ በኢኮኖሚው ዘርፎች  የተመዘገቡ ለውጦች ለሀገሪŸ ህዳሴ የተሄደው ረጅም ርቀት ስኬታማ መሆኑን እንደሚያመለክትም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ገልፀዋል፡፡

ከድህነት ለመዉጣትና ኢኮኖሚያዊ ሽግግር ለመፍጠር በሚደረገው ጥረት የተገኘውን ሀብት ለመቀራመት የሚፈልግ ሀይል በመኖሩ ለህዳሴ ጉዞው መሰረታዊ ተግዳሮት መሆኑን ያመለከቱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ህዝቡ ከእነዚህ ሀይሎች ጋር የሚያደርገውን ትግል አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል፡፡


ኢትዮጵያ ያስመዘገበችው ዕድገት ድህነትን ለመቀነስ ያደረገችው ጥረት ውጤታማነት ያሳያል:- አይ ኤም ኤፍ

በ5 ከተሞች ለንጹህ መጠጥ ዉሃ ፕሮጀክቶች የሚዉል የ302 ሚሊየን ብር ስምምነት ተደረገ

በአማራ በተሰሩ የተፈጥሮ ሀብት ስራዎች ምርታማነታቸው ማደጉን የክልሉ አርሶ አደሮች ገለፁ

ኢትዮጵያ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ በቀጣናው ቀዳሚነቷን እያስቀጠለች ነው

ቀዝቃዛ አየሩ እስከ ታህሳስ አጋማሽ ይበልጥ ከፍ እንደሚል የብሄራዊ ሚቲዎሮሎጂ ኤጀንሲ ገለፀ

ኢትዮ ቴሌኮም ከ60 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችን በመያዝ ከአፍሪካ ቀዳሚ ሆኗል

በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራዎች የህብረተሰቡ ተሳትፎ እየጨመረ ነው:የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚበረታታ እድገት እያስመዘገበ መሆኑን የአይ ኤም ኤፍ ዳይሬክተር ገለጹ

ለአራተኛው አገር አቀፍ የህዝብና ቤት ቆጠራ አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁ ተገለጸ