Back

ምክር ቤቱ ስምንት ረቂቅ አዋጆችን መርምሮ ለሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች መራ

ጥቅምት 2፤2010

የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት በሶስተኛ አመት የስራ ዘመን ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባው ስምንት ረቂቅ አዋጆችን መርምሮ ለሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች መራ፡፡

በሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች እንዲታዩ የተመሩት ረቂቅ አዋጆችም የተሻሻለውን የቤተሰብ ሕግለማሻሻል የቀረበው ረቂቅ አዋጅ፣የከተማ ፕላን ረቂቅ አዋጅ ማብራሪያ፣የኢንዱስትሪ ኬሚካሎች ምዝገባና አስተዳደር ለመደንገግ የተዘጋጀው ረቂቅ አዋጅ ማብራሪያ፣የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማሕበር ማቋቋሚያ ቻርተርን ለማሻሻል የቀረበ የማሻሻያ ሀሳብ፣የማሪታይም አሰሪና ሠራተኛ ኮንቬንሽንን ለማፅደቅ የቀረበ ረቂቅ አዋጅ ናቸው፡፡

በተጨማሪም የባህር በር የሌላቸው ታዳጊ ሀገራት ዓለም አቀፍ ቲንክታንክ መመሥረቻ ባለ ብዙ ወገን ስምምነትን ለማፅደቅ የቀረበ ረቂቅ አዋጅ፣የአፍሪካ ሰዎችና ሕዝቦች መብቶች ስምምነት የአፍሪካ ሴቶች መብቶች ፕሮቶኮል መግለጫ እና የፌዴራል መንግሥት ሠራተኞች ረቂቅ አዋጅ የሚሉት ይገኙበታል፡፡

በሌላ በኩል የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች አመራርና አባላት ምደባን ለመወሰን የቀረበው የውሣኔ ሀሳብ በአባላቱ ውይይት ተደርጎበት በሙሉ ድምፅ ፀድቋል፡፡

በበላይ ሀድጉ 


የትራንስ አፍሪካ ሀይዌይ አካል የሆነው ከሀዋሣ ሞያሌ የመንገድ ግንባታ በተለያዩ ምዕራፎች ተከፍሎ እየተከናወነ ነው

ም/ጠ/ሚ አቶ ደመቀ መኮንን ከግብፅ ተጠባባቂ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙስጠፋ ማድቦሊ ጋር በግብፅ መከሩ

የወላጆቻቸውን የዓላማ ፅናትና ህዝባዊነት ጠብቀው ለትውልድ እንደሚያስተላልፉ የትግራይ ሰማዕታት ልጆች ተናገሩ

የእንቦጭ አረም በቆቃ ሀይቅ ላይ በከፍተኛ ደረጃ መዛመቱ ተጠቆመ

ወደ ቻይና በትምህርት ዕድል ስም በህገ ወጥ ደላሎች የሚላኩ ኢትዮጵያዉያን ተማሪዎች ለዕንግልት ተዳርገዋል ተባለ

በኳታር የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን መብት ለማስከበር በትኩረት እንደሚሰራ በአገሪቱ የኢፌዴሪ ኤምባሲ አስታወቀ

ወጣቶችን ለህገ ወጥ ስደት በሚዳርጉ ችግሮች ላይ በስፋት እንዲሰራ የሽሬ እንዳስላሴ ነዋሪዎች ጠየቁ

በተዘረጉ የኤሌክትሪክ መስመሮች ላይ ሃይል ባለመለቀቁ ተጠቃሚ አልሆንም:- የምእራብ ጉጂ ዞን አርብቶ አደሮች

ጠ/ሚ ኃይለማርያም ደሳለኝ ከሰሜን ሸዋ ዞን አርሶ አደሮች ጋር ተወያዩ