Back

የኢትዮጵያ አየር መንገድ - የአፍሪካ አቪዬሽን ተምሳሌት

በአፍሪካ የግዙፉ ኢኮኖሚ ባለቤት ናት የምትባለው ናይጄሪያ ብሄራዊ አየር መንገድ ካጣች 14 አመታትን አስቆጥራለች፡፡

ሌሎች የአፍሪካ አየር መንገዶች ደግሞ እራሳቸውን በራሳቸው ገቢ መተዳደር እያቃታቸው ከመንግስት ድጎማን እያገኙ ቢሆንም አሁንም በርካቶቹ በገንዘብ ቀውስ ውስጥ ይገኛሉ፡፡

ከአፍሪካ ቀዳሚ አየር መንገድ በመባል በርካታ ጊዜ የሚመረጠው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአንጻሩ በራሱ በሚያመነጨው ገቢ እራሱን የሚያስተዳድር ሆኖ ትርፋማ አየር መንገድም ነው፡፡

በገንዘብ ቀውስ ውስጥ የወደቁትን የአፍሪካ አየር መንገዶችን የአክሲዮን ድርሻን ከመግዛት ባለፈ የአስተዳደራዊ ስራውንም ተረክቦ እየሰራላቸው ነው፡፡

ቢቢሲም ሌሎች የአፍሪካ አየር መንገዶች ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ምን ይማራሉ በሚል የሚከተለውን ዝግጅት አቀናብሯል፡፡

 


የህዳሴ ግድብ በስርአተ ትምህርት ውስጥ አካቶ እንደሚሰራ ትምህርት ሚኒስቴር ገለፀ

ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የምታደርገው ጥረት ምሳሌ እንደሚያደርጋት ተገለፀ

በበጋው ወቅት ለሚከናወነው የመስኖ ስራ የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች መሰራታቸው ተገለጸ

ብአዴን ከአማራ ክልል ውጪ ከሚሰሩ አመራሮቹ ጋር የሚያካሄደውን ጉባኤ ጀመረ

ኢትዮጵያ በፍትሃዊ የሥነ ፆታና ሥነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎት አጥጋቢ ውጤት እያስመዘገበች ነው

ጃፓን በጋምቤላ ክልል ለሚገኙ ስድተኞች የ2.4 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ሰጠች

ዴኢህዴን በክልሉ መቻቻልና አንድነት እንዲሰርጽ ማድረጉን አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ገለፁ

የመገናኛ ብዙሀንን ሚና ለማሳደግ ጥረት እየተደረገ ነው ተባለ

እህትና አጋር ድርጅቶች ለደኢህዴን የተለያዩ መልዕክቶችን አስተላልፈዋል