Back

የሆሳዕና ከተማ ነዋሪዎች የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ሰነድ ማግኘት እንዳልቻሉ ገለጹ

ነሀሴ 6 ፤2009

በሆሣዕና ከተማ የመሬት ባለቤትነታቸው ቢታወቅም ለአስራ ሶስት አመታት ያክል የይዞታ ማረጋገጫ ሰነድ ጥያቄ ያልተመለሰላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ፡፡

ህገ-ወጥ ግንባታ ተካሂዶብናል የሚሉም ይገኙበታል፡፡

ነዋሪዎቹ ከሚኖሩበት ከአንዱ ቀበሌ በጥቂት ቀናት ውስጥ የይዞታ ማረጋገጫው እንደሚሰጥ ቢነገራቸውም አጠቃላይ ጉዳዩ የሚመለከተው የከተማው ማዘጋጀቤት ግን ምላሽ ሳይሰጥ ቀርቷል፡፡


የህዳሴ ግድብ በስርአተ ትምህርት ውስጥ አካቶ እንደሚሰራ ትምህርት ሚኒስቴር ገለፀ

ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የምታደርገው ጥረት ምሳሌ እንደሚያደርጋት ተገለፀ

በበጋው ወቅት ለሚከናወነው የመስኖ ስራ የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች መሰራታቸው ተገለጸ

ብአዴን ከአማራ ክልል ውጪ ከሚሰሩ አመራሮቹ ጋር የሚያካሄደውን ጉባኤ ጀመረ

ኢትዮጵያ በፍትሃዊ የሥነ ፆታና ሥነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎት አጥጋቢ ውጤት እያስመዘገበች ነው

ጃፓን በጋምቤላ ክልል ለሚገኙ ስድተኞች የ2.4 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ሰጠች

ዴኢህዴን በክልሉ መቻቻልና አንድነት እንዲሰርጽ ማድረጉን አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ገለፁ

የመገናኛ ብዙሀንን ሚና ለማሳደግ ጥረት እየተደረገ ነው ተባለ

እህትና አጋር ድርጅቶች ለደኢህዴን የተለያዩ መልዕክቶችን አስተላልፈዋል