Back

ኢትዮጵያ አዲስ የግብርና ኤክስቴንሽን ስትራጂ ይፋ አደረገች

መጋቢት  11፣2009

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት  ሚኒስቴር በአገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ የሚደረግ አዲስ የግብርና ኤክስቴንሽን ስትራቴጂ አደረገ፡፡

የኤክስቴንሽን ስትራቴጂው አገሪቱ ለያዘችው  ዘመናዊ ግብርናን የመፍጠር ዓላማ ለማሳካትና  ምርትና ምርታማነትን  ለመጨመር ይረዳል ተብሏል፡፡

የእርሻና ተፈጥሮ ገብት ሚኒስቴር  ከኢትዮጵያ የግብርና ትራንስፎርሜሽን  ኤጀንሲ ጋር በትብብር ጥናት አካሂዶ ነው ስትራቴጂውን ይፋ ያደረገው፡፡

ይህም በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎሜሽን  እቅድ መጨረሻ  አገሪቱ 500 ሚሊዮን ኩንታል ለማምረት የያዘችውን እቅድ  ማሳኪያ ተደርጎ ተወስዷል፡፡በተለይም ኢንዱስትሪ ወደ ሚመራው  ክፍለ ኢኪኖሚ  ለመሸጋገር  በአገር ውስጥ እየተበራከቱ የመጡ ኢንዱስትሪዎችን በአገር ውስጥ ጥሬ ዕቃ ለመሸፈን የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ስትራቴጂው ከፍተኛ ፋይዳ እንደሚኖረው ሚኒስቴሩ አስታውቋል፡፡

የኤክስቴንሽን ስትራቴጂው  የሴቶችና ወጣቶች  ተጠቃሚ የሚያሳድግ ፣ ሁሉንም  ማህበረሰብ  የሚያሳትፍና የአገሪቱን  የተለያየ የስነ ምህዳር ሁኔታን  ግምት ውስጥ ያስገባ መሆኑን የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚንስትሩ ዶ/ር እያሱ አብርሃ ተናግረዋል፡፡ምርትና ምርታማትን ለማረጋገጥ ሁነኛ ሚና ይጫወታልም ብለዋል ሚኒስትሩ፡፡

ስትራቴጂው  ከዚህ ቀደም የነበሩ ውስንነቶች   እንደ ገበያ ተኮር አመራረት፣ዳካማ ቅንጅታዊ አሰራር ፣የባለሙያዎችን  እውቀትና ክህሎት ለማሻሻል እንደሚረዳም ታምኖበታል፡፡በተለይም የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላትን  ለማጠናከር ልዩ ትኩረት ተሰጥቶታል፡፡

አዲሱ የኤክስቴንሽን ስትራቴጂ የግብርናው መስክ የሚፈልገውን ግንዛቤ  ለማሳደግ ፣ የአካባቢ ጥበቃን  ለማረጋገጥ፣ ግብርናውን ለማዘመንና ምርታነትን የማሳደግ  ኃላፊነት ተጥሎበታል፡፡

ክልሎች  እንደየነባራዊ ሁኔታቸው  ተግባር  እንደሚያውሉትም ተገልጿል፡፡

ሪፖርተር፡‑ ሙሉጌታ ተስፋዬ  

 


የሻደይ አሸንደይ በዓል ለማስተዋወቅና ለማቆየት እንደሚሰራ ተገለጸ

በኢትዮጵያ ሱማሌ ክልል የመኖ አቅርቦት የሚያገለግሉ ቴክኖሎጂዎች ይፋ ሆኑ

በሀገሪቱ የኤሌክትሪክ ተጠቃሚዎች ቁጥር እጅግ አናሳ መሆኑ ተገለጸ

ፖሊስ ህገ መንግስቱን በማስከበር የህዝቦችንና የሃገሪቱን ሰላም ያስጠብቃል

ፖሊስ ለህብረተሰቡ የሚሰጠውን ሙያዊ አገልግሎት መንግስት እውቅና እንደሚሰጠው ፕ/ት ዶ/ር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ገለፁ

የትግራይ ክልል በረሃማነትንና የአፈር መራቆትን በመከላከል አለም አቀፍ ተሸላሚ ሆነ

የቱርክ ተማሪዎች የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ለመስጠት ኢትዮጵያ ገቡ

ኢትዮጵያ በማዕድናት ባልበለፀገ ምግብ ምክንያት በየአመቱ ከ55 ቢሊየን ብር እንደምታጣ ተገለጸ

ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ በልማታዊ ዲሞክሪሲ ረገድ ለአፍሪካ ሀገራት ምሳሌ ነበሩ ተባለ