አማርኛ የቀን 7 ሰዓት ዜና. . . ሐምሌ 06 ቀን 2009 ዓ.ም

አማርኛ የቀን 7 ሰዓት ዜና. . . ሐምሌ 06 ቀን 2009 ዓ.ም